Welcome to
virtual educational trail Panské Vŕšky

Located in a small village in the Dolné Kysuce region – in Rudinka.

0
built information boards
0
newly-built information boards
0 m
total length of the sidewalk
0 m
height elevation

beauty of Rudinka and surroundings

Resting area in Kysucká Brána

Resting area in Kysucká Brána

Resting area in Kysucká brána The recreation zone in Kysucké brána is located in the southern part of the village, by the playground, on the..Read More

Time box of Kysucká Brána

Time box of Kysucká Brána

Time box of Kysucká brána This section full of interesting information will be available soon! nearby is located Vstupná mapa Kysuce Stonehange Javorníky vstup Lavička..Read More

Košicko-Bohumínska railway

Košicko-Bohumínska railway

Košicko-Bohumínska railway “The history of the Košice – Bohumín railway has been written by Austro – Hungarian or Czechoslovak historians. In 1971, Marián Klapita published..Read More

Invasive plant species

Invasive plant species

Invasive plant species Giant hogweed (heracleum mantegazzianum) Biennial to perennial, toxic plant growing to a height of 2-5m. Causes serious skin damage similar to burns...Read More

Municipal office in Rudinka

Municipal office in Rudinka

Municipal office and kindergarten in Rudinka The construction of the community center, which also houses the municipal office and kindergarten, was completed in 1967. The..Read More

Fire station in Rudinka

Fire station in Rudinka

Fire station in Rudinka In the years 1939-1945, only one fire brigade was established in the Kysucké Nové Mesto district. The fire brigade was located..Read More

Chapel of Saint John the Baptist and notable people of Rudinka

Chapel of Saint John the Baptist and notable people of Rudinka

Chapel of Saint John the Baptist and notable people of Rudinka Chapel of Saint John the Baptist Chapel of Saint John the Baptist in Rudinka..Read More

Flora of the village

Flora of the village

Flora of the village Čakanka obyčajná (cichorium intybus)   Ľudovo tiež cigória, cigorka, čaganka, Hanička, korenie svätého Petra. Rastie ako burina na vápenatých pôdach, medziach,..Read More

Fauna of the village

Fauna of the village

Fauna of the village Veverica obyčajná (sciurus vulgaris)   U nás žije vo všetkých lesoch. Je sfarbená buď do hrdzavo červená, alebo do hnedočierna. Hniezdo..Read More

Village trees

Village trees

Village trees Smrek obyčajný (picea abies)   Je to najrozšírenejší strom na Slovensku. Smrek obyčajný má hranaté a špicaté ihlice. Obrastajú celý konárik. Jeho ihlice..Read More

Insects of the village

Insects of the village

Insects of the village Babôčka pávooká (inachis io)   Možno ju spoznať podľa nápadnej kresby ôk na vrchnej strane krídel, ktorá má odstrašiť nepriateľa. Vyskytuje..Read More

Birds of the forest

Birds of the forest

Birds of the forest Ďateľ veľký (dendrocopos major)   Náš najhojnejší d’atľovitý vták, ako všetky d’atle, je aj on zákonom chránený. Nájdeme ho všade od..Read More

Edible mushrooms

Edible mushrooms

Jedlé huby Čírovnica májová (calocybe gambosa)   Rastie od konca apríla do konca mája na lúkach, na okraji listnatých lesov a v krovinách na trávnatých..Read More

Inedible an poisonous mushrooms

Inedible an poisonous mushrooms

Nejedlé a jedovaté huby Muchotrávka červená (amanita muscaria)   Vyskytuje sa v ihličnatých aj v listnatých lesoch, a to dosť hojne. Je rozšírená v celom..Read More

What our district offers

What our district offers

Čo ponúka náš chotár Náš chotár ponúka veľké množstvo možností, ktorými sa uberať po absolvovaní trasy naším chodníkom Panské Vŕšky. V tomto zaznačenom bode je možnosť..Read More

... use #nozrudinka and share with us. ☺