Čo ponúka
náš chotár

Náš chotár ponúka veľké množstvo možností, ktorými sa uberať po absolvovaní trasy naším chodníkom Panské Vŕšky.

V tomto zaznačenom bode je možnosť výberu pokračovania trasy. Prvou možnosťou je prejsť na trasu, ktorá vedie k cieľu „Bálovský kríž – Sedlo pod Závrším“, kde môžete prejsť do katastra obce Divina.

Druhou možnosťou je trasa, ktorá vedie na Rochovicu. Odtiaľ máte možnosť prejsť späť do katastra obce Rudinka.

nearby is located