Zvieratá
pohybujúce sa v okolí obce

Veverica obyčajná (sciurus vulgaris)

 

U nás žije vo všetkých lesoch. Je sfarbená buď do hrdzavo červená, alebo do hnedočierna.

Hniezdo s dvoma otvormi si robí z konárov, vystiela ho machom, trávou a srsťou. Živí sa semenami listnatých a ihličnatých stromov, lieskovými orieškami, ocovím, mladými výhonkami a púčikmi, kôrou z drevín, hubami, ale aj hmyzom a vajcami. 

Jej hmotnosť sa pohybuje v rozmedzí 0,2 až 0,4 kg.

Zajac poľný (lepus europaeus)

 

Základným životným prostredním zajaca je poľnohospodárska pôda. Zajac sa považuje za viac-menej samotárske zviera, ktoré žije večerným až nočným životom. No v čase rozmnožovania je veľmi aktívny aj počas dňa. Väčšinu dňa odpočíva v ležovisku v podobe plytkej jamky.

Zajačica má mladé 3 až 4 krát do roka. Mľáďatá sa rodia osrstené a vidiace.

Jeho hmotnosť sa pohybuje v rozmedzí 2,5 až 5 kg.

Jeleň lesný (cervus elaphus)

 

Jeleň žije v rozľahlých presvetlených lesoch, ale obýva skoro všetky európske biotopy. Je to najväčší živočíšny druh žijúci v dunajských luhoch. Jeleň je prežúvavec, ktorý potrebné výživné látky získava požieraním trávy, kôry stromov, lístia, či žaluďov.

Počas ruje si ochraňuje svoj revír hlasným trúbením a bráni ho pred súpermi.

Jeho hmotnosť sa pohybuje v rozmedzí 95 až 300 kg.

Jež tmavý (erinaceus europaeus)

 

Patrí medzi 17  druhov ježov z celého sveta. V záhrade je užitočný, pretože pomáha bojovať proti škodcom. Hoci vyzerá mierumilovne a roztomilo, v skutočnosti to je nekompromisný lovec. Bežne sa živí larvami, no nepohrdne ani slimákmi.

Telo chráni 5000 -7000 ostrých pichliačov, ktoré sa neustále obmieňajú podobne, ako naše vlasy.

Jeho hmotnosť sa pohybuje v rozmedzí 0,4 až 1,2 kg.

Kuna lesná (martes martes)

 

Srsť na celom tele má lesklú, tmavohnedú. Kuna lesná mimoriadne obratne lezie po stromoch a v korunách stromov robí až 4 m dlhé skoky medzi konármi. Po kmeňoch behá aj kolmo dolu hlavou, a to rovnako rýchlo ako po zemi. Potravu má pestrú, okrem lesného ovocia požiera myši, hraboše, veverice, ale i vtáčie vajcia a lesné vtáky.

Jej hmotnosť sa pohybuje v rozmedzí 1 až 2 kg.

Srnec lesný (capreolus capreolus)

 

Srnec je najmenším predstaviteľom jeleňovskej zveri. Srnčej zveri najlepšie vyhovujú listnaté a zmiešané lesy s lúčkami, rúbaňami a priľahlou poľnohospodárskou pôdou, kde rada zájde na pašu. V potrave je veľmi prieberčivá a vyhľadáva len vysoko výživné rastliny. Nie je vytrvalým bežcom, ale vie sa dobre ukryť v hustých rastlinných zárastoch.

Jeho hmotnosť sa pohybuje v rozmedzí 12 až 25 kg.

Diviak lesný (sus scrofa)

 

Diviak obľubuje vlhšie lestnaté, alebo zmiešané lesy s priľahlou poľnohospodárskou pôdou. Diviaky žijú v rodinných čriedach. Takáto črieda sa skladá z viacerých vodiacich diviačic, ktoré sú vzájomné spríbuznené, ich diviačat a lanštiakov, teda potomstva staršieho ako jeden rok.

Zo zmyslov majú výborne vyvinutý sluch a čuch, zrak je slabší. Čuch mu slúži aj na vyhľadávanie potravy; býva prevažne rastlinná, a to trávy a byliny, na poliach obilniny, lúšteniny i okopaniny a pochúťkou sú žalude a bukvice. Zo zeme vyrývajú korienky, cibule a hľuzy rastlín, no konzumujú aj larvy hmyzu, dažďovky, slimáky a drobné hlodavce, ako aj myši a hraboše. Škody môžu narobiť požieraním mláďat pernatej i srnčej zveri.

Jeho hmotnosť sa pohybuje v rozmedzí 50 až 250 kg.

Líška hrdzavá (vulpes vulpes)

 

Líška žije všade v Európe. U nás je to najpočetnejšia šelma. Stavbou tela sa podobá menšiemu psovi, je však stíhlejšia. Líška sa pohybuje v teréne zväčša klusom. Zadné tlapky kladie do stôp predných, a tak stopa líšky vytvára jednu čiaru. Líška žije samotársky v poodzemných brlohoch. Vyhrabáva si ich v strede svojho revíru v ľahkej pôjde.

Jej hmotnosť sa pohybuje v rozmedzí 6 až 10 kg.