ako to začalo?

Myšlienka tvorby virtuálneho náučno-vzdelávacieho chodníka prišla v období pandemickej, nepriaznivej situácie, kedy nebolo možné navštevovať prírodu, ani nijakým iným spôsobom realizovať menšie turistiky.

V spolupráci so študentkou Žilinskej univerzity študujúcej odbor Mediamatika a kultúrne dedičstvo na Fakulte humanitných vied, Bc. Dominikou Chládekovou, sa koncom júla roku 2020 začala prvotná myšlienka realizácie projektu. Spolu s poslancom obce Rudinka – Vladimírom Filipom vymysleli projekt „Virtuálny náučno-vzdelávací chodník“, ktorý je súčasťou diplomovej práce študentky.

.Projekt „Virtuálny náučno-vzdelávací chodník“ je zameraný na podporu a propagáciu miestneho turizmu, ako aj kultúrno-sociálny rozvoj v okolí, tiež podporu neformálneho – voľnočasového vzdelávania. Chodník obsahuje fotografie a informácie, ktoré sú poskytnuté turistom na informačných tabuliach, ako aj doplňujúce informácie o obci, či osobnostiach obce. Tieto informácie sa vďaka webovému prostrediu dajú neustále aktualizovať a tým zlepšovať kvalitu poskytovaných informácií.