kde sa chodník nachádza?

Náučno-vzdelávací chodník Panské Vŕšky sa nachádza v regióne Dolných Kysúc, v katastri obce Rudinka. Celková dĺžka chodníka je približne 550 m s výškovým prevýšením 99 m.

Ide o nenáročnú prechádzku vhodnú pre rodiny s deťmi. Počas jednotlivých stanovíšť, ktoré sú vyznačené informačnými tabuľami je možnosť deťom nielen prečítať, ale aj ukázať informácie nachádzajúce sa na danej tabuli. 

Na vrchole náučno-vzdelávacieho chodníka sa môžete posilniť pri vybudovanom prístrešku, kde sa nachádza ohnisko pre prípadné opekačky. 

Parkovanie: auto je možné zaparkovať pri oddychovej zóne na začiatku obce Rudinka.

mapa chodníka

UPOZORNENIE:

Stiahnuté gpx údaje môžete využiť výlučne pre účely navigácie. Použitie stiahnutých údajov na reklamné, marketingové alebo iné účely je porušením autorských práv spracovateľa týchto údajov.