ako to začalo?

Začiatky náučno-vzdelávacieho chodníka Panské Vŕšky siahajú do roku 2015 iniciovaním Združenia majiteľov lesov a pasienkov p.s. Rudinka. Združenie v tomto roku vybudovalo menší prístrešok v lokalite Panské vŕšky (miestny dobový názov lokality).

V roku 2017 obyvatelia obce zaznačili dané miesto do Google máp ako „Panoráma pánske Vŕšky, Rudinka“. Obyvatelia obce použili slovo „Pánske“, kde evokuje použitie písmena „á“, avšak správne nesie názov „Panské“. Značia o tom historické mapy, resp. dokumenty, ktoré poukazujú na správnosť názvu, t.z. Panské Vršky.

Na základe vytvorenia miesta v rámci máp Google chceli obyvatelia obce širokej verejnosti ponúknuť miesto, ktoré doposiaľ poznali len miestni občania. Tí vybranú lokalitu využívali na rôznorodé opekačky, stretnutia, ako aj oddychovú zónu pri nádhernom výhľade na celú dolinu dolných Kysúc – Kysuckú Vrchovinu, čí prírodnú rezerváciu Kysucká brána, ale aj na okolité obce (Brodno, Rudinka, Oškerda, Rudina a Kysucké Nové mesto).

V roku 2018 sa Vladimír Filip – poslanec obce Rudinka, zamestnanci obce Rudinka, Združenie majiteľov lesov a pasienkov p.s. Rudinka, DHZ Rudinka, Karol Burger, Poľovnícke združenie Tri kopce a redakčná rada občasníka Novinky z Rudinky rozhodli pre vypracovanie projektu náučno-vzdelávacieho chodníka Panské Vŕšky.

Hlavným cieľom vytvorenia náučno-vzdelávacieho chodníka bola myšlienka podpory a propagácie miestneho turizmu, ako aj kultúrno-sociálneho rozvoja v okolí, propagácia miestnej fauny a flóry s cieľom tvorby pozitívneho vzťahu k prírode, tiež podpora neformálneho – voľnočasového vzdelávania, podpora zlepšovania a tvorba nových sociálnych väzieb v spoločnosti a spolupráca rôznorodých záujmových skupín.

Projekt „Náučno-vzdelávací chodník Panské Vŕšky Rudinka“ sa v rámci Nadácie Orange zapojil prostredníctvom grantového programu „Spojme sa pre dobrú vec“, ktorý priamo nadväzuje na program „Šanca pre váš región“ v roku 2018, kde aj uspel a získal finančné prostriedky vo výške 677,80€. Finančné prostriedky výrazne pomohli k realizácií prvej fázy náučno-vzdelávacieho chodníka.