Požiarna zbrojnica
v Rudinke

V rokoch 1939-1945 bol v okrese Kysucké Nové Mesto založený iba jediný hasičský zbor. Hasičský zbor sa nachádzal v Rudinke. Na začiatku svojej činnosti mal zbor jednu ručnú striekačku na konský poťah.

Dňa 7. augusta 1949 sa zišlo 14  občanov Rudinky, ktorí sa rozhodli zostaviť hasičský zbor.

Boli to nasledujúci prví hasiči:

Jakub Michal, Jakub Svrček, František Pilát, Vincent Čučo, Vincent Hutyra, František Piňo, Pavol Svitek, Štefan Svitek, Vincent Sivek, Martin Líška, Jozef Micheľ, Viliam Lončík, Štefan Beňadik a Filip Hlavatý.

28. apríla 1951 sa stal predsedom nového výboru Vincent Sivek, veliteľom Štefan Beňadik, tajomníkom Jozef Švaňa. 

V roku 1953 dostali do užívania požiarnu zbrojnicu s kanceláriou /pri jej výstavbe odpracovali členovia veľa brigádnických hodín/.

V roku 1958 založili žiacke požiarne družstvo, ktoré v roku 1959 postúpilo na krajskú súťaž v Žiline, kde obsadilo 3. miesto. V roku 1960 založili dorastenecké družstvo a v roku 1962 ženské požiarne družstvo.

DHZ Rudinka má k 30. máju 2017 52 členov. 

V okolí sa nachádza