Kaplnka
sv. Jána Krstiteľa a osobnosti obce

Kaplnka sv. Jána Krstiteľa

Kaplnka sv. Jána Krstiteľa v Rudinke pochádza z roku 1939 a nachádza sa v južnej časti obce. Od 1.7.2004 bola kaplnka odčlenená od farnosti v Kysuckom Novom Meste.

V súčasnosti existuje ako filiálka farnosti Rudina pod Rímskokatolíckou cirkvou.

V kaplnke sa slúži sv. omša iba 24.6. (sv. Ján Krstiteľ).

Osobnosti obce

Osobnosti obce patria k osobám, ktoré sa svojou výnimočnosťou, šikovnosťou a predovšetkým charakterom dostali do povedomia spoločnosti. Napriek tomu, že obec Rudinka patrí medzi najmenšie obce na Dolných Kysuciach, majú svoje významné osobnosti, vďaka ktorým túto obec dokázali reprezentovať.

GAJDLAN Ľudovít

Ľudovít Gajdlan sa narodil 30.10.1908 v Rudinke a zomrel 30.07.1973 vo Friwald (Rajecká Lesná). Jeho otec sa volal Štefan Gajdlan  (1883-1918) a pracoval ako robotník. Matka Jozefína, rodená Jozáková (1880-úmrtie neurčené). Ľudovít mal dvoch súrodencov. Neskôr tiež manželku Emíliu, rodenú Boľovú (1918-úmrtie neurčené). So svojou manželkou mal štyri dcéry.

Ľudovít v rokoch 1915 až 1921 vychodil školu v Kysuckom Novom Meste. Následne sa zamestnal v rokoch 1929-1939, ako robotník s rozličným zameraním v Škodových podnikoch v Prahe. Z toho času bol vyslaný na vojenskú základnú službu a to v rokoch 1930-1932.

Po skúsenostiach, ktoré Ľudovít nadobudol ako vojak vo vojenskej službe a tiež ako robotník v Prahe sa rozhodol vrátiť na Slovensko. Na Slovensku pracoval od roku 1939-1950 v rôznych podnikoch. Od roku 1945 bol Gajdlan členom Komunistickej strany Česko-Slovenska. V roku 1950 sa usídlil v zamestnaní v Elektrovode v Žiline, ako elektromontér, neskôr skupinár. V roku 1968 bol na dôchodku.

Počas účinkovania v Českých krajinách vstúpil tiež do robotníckeho hnutia, v rokoch 1933-1938 členom Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej. Neskôr pôsobil v komunitných organizáciách.

Ako elektromontér Elektrovodu si Ľudovít svojou vynikajúcou prácou prispel k elektrifikácií a rozvoju energetiky na západnom a strednom Slovensku stavbou konštrukcií na vedenia vysokého napätia.

V roku 1965 bol Ľudovít Gajdlan vyznamenaný Radom práce.

HACEK Tomáš

Tomáš Hacek sa narodil 24.6.1927 v Rudinke. Zomrel 13.1.1994 v Kysuckom Novom Meste. Vyrastal v Dunajove. V rokoch 1943-1947 študoval na Obchodnej akadémií v Turčianskom svätom Martine. Po absolvovaní akadémie nastúpil ako ekonóm do súkromnej firmy v Kežmarku. V rokoch 1951-1987 pracoval v Závodoch presného strojárstva (ZPS), neskôr tiež v Závodoch na výrobu ložísk (ZVL) v Kysuckom Novom Meste. V rokoch 1954-1958 si Tomáš doplnil vzdelanie na Priemyselnej škole strojníckej v Kysuckom Novom Meste, kde úspešne absolvoval maturitnú skúšku. V štúdiu pokračoval v rokoch 1966-1969 na Inštitúte ťažkého priemyslu, odbor riadenie strojárskej výroby, ktoré aj úspešne po trojročnom štúdiu ukončil. Býval v Dunajove, avšak od roku 1952 v Kysuckom Novom Meste.

V Závodoch na výrobu ložísk (ZVL) v Kysuckom Novom Meste pracoval ako vedúci všeobecnej účtarne, následne v roku 1970 ako ekonomický námestník a od roku 1977 ako riaditeľ podniku.

Počas jeho vedenia bol podnik viackrát vyhodnotený ako najlepší v rámci koncentru v ČSSR. Za svoju činnosť bol ocenený mnohými vyznamenaniami za zásluhy o výstavbu.