Invázne druhy rastlín

Od Dominika Chládeková

Invázne druhy
rastlín

Bol’ševník obrovský (heracleum mantegazzianum)

 

Dvojročná až trváca, toxická rastlina dorastajúca do výšky 2-5m. Spôsobuje vážne poškodenia kože podobné popáleninám.

Priemerný jedinec je schopný vyprodukovať okolo 20 tisíc semien. Druh sa rozšíril do Európy z oblasti západného Kaukazu. 

Kvitne v rozmedzí júla až augusta.

Netýkavka žl’aznatá (impatiens glandulifera)

Na Slovensku sa táto bylina vyskytuje najmä pozdĺž vodných tokov. Druh sa rozšíril do Európy zo subtropických oblastí západných a stredných Himalájí, Nepálu a Kašmíru. Tam kde sa rozrastie mizne priestor pre pôvodné druhy rastlin.

Jediná rastlina dokáže za rok vyprodukovať až 5-tisíc guľatých semien.

Kvitne v rozmedzí júla až októbra.

Zlatobyľ obrovská (solidago gigantea)

Pochádza zo Sevemej Ameriky. Do Európy bol tento druh dovezený ako medonosná a okrasná rastlina. Je to silný peľový alergén!

V súčasnosti sa hromadne vyskytujú a premnožujú najmä na zanedbaných pozemkoch, pozdĺž železničných tratí a ciest, taktiež však aj v povodniach a vodných tokoch.

Širia sa plazivými rozkonárenými podzemkami prerastajúcimi pod zemou.

Kvitne v rozmedzí augusta až septembra.

Pohánkovec japonský (fallopia japonica)

 

Druhy pohánkovec japonský a sachalinský pochádzajú z Ázie, kde majú centrum rozšírenia na japonských ostrovoch.

Pohánkovec  český je kríženec, ktorý vznikol skrížením pôvodných dvoch na území Európy. Rastú na opustených miestach s naručenou vegetáciou, v okolí vodných tokov, ciet, železníc, ale rozširujú sa aj na pôvodné biotypy.

Kvitne v rozmedzí augusta až septembra.

Slnečnica hľuznatá (topinambur)

 

Pôvodnou vlasťou topinamburu bolo Mexiko, potom sa rozšíril do Ameriky a neskôr bol prevezený do Franaúzska a Ruska. Táto hľúznatá rastlina sa vie rozmnožovať a prežiť aj tam, kde iné rastliny hynú.

Nenaťahuje z pôdy žiadne škodliviny a preto ide o úplne čistú rastlinu. Dokonca dokáže prežiť aj rádioaktívny útok. Hľúzy pripomínajú bežné zemiaky.

Kvitne v rozmedzí augusta až októbra.

Ambrózia palinolistá (ambrosia artemisiifolia)

 

Pôvodný areál výskytu druhu je v Severnej Amerike. Do Európy sa dostala s najväčšou pravdepodobnosťou spolu s osivom.

Životná stratégia rastliny je postavená na produkcií veľkého množstva ľahko klíčiacich semien, ktoré sú roznášané vetrom na veľké vzdialenosti. Je to silný peľový alergén! 

Kvitne v rozmedzí augusta až októbra.

Javorovec jaseňolistý (negundo ace-roides noench)

 

Drevina s hladkou sivohnedou kôrou, ktorá dosahuje výšku do 20 metrov. Druh pochádza zo Sevemej Ameriky.

Bol dovezený ako okrasná drevina a z parkov sa postupne rozšíril do okolitej krajiny. Plodom je krídlatá dvojnažka. Pri tomto druhu, bohužiaľ, nestačí len mechanické odstraňovanie výrubom.

Kvitne v rozmedzí apríla až mája.

Pajaseň žliazkatý (ailanthus altissima)

 

Drevina, ktorá dorastá do výšky 20 až 25 metrov. Druh pochádza z Ázie (Číny).

Do Európy bol dovezený ako okrasná drevina. V prvom roku života môže dorásť až do výšky 2 metrov. Pri tomto druhu je zakázané jeho výlučne mechanické odstraňovanie výrubom.

Kvitne v rozmedzí júla až augusta.

V okolí sa nachádza

Zdroje publikovaných fotografií tu.