Víta vás
virtuálny náučno-vzdelávací chodník Panské Vŕšky

Nachádzajúci sa v najmenšej obci regióna Dolných Kysúc, v Rudinke.

0
vybudované informačné tabule
0
novo-budovaných informačných tabúľ
0 m
celková dĺžka chodníka
0 m
výškové prevýšenie

spoznaj krásu Rudinky a okolia

Oddychová zóna v Kysuckej bráne

Oddychová zóna v Kysuckej bráne

Oddychová zóna v Kysuckej bráne Oddychová zóna v Kysuckej bráne sa nachádza v južnej časti obce, pri ihrisku, pri ceste do Kysuckého Nového Mesta (cesta..Read More

Časová schránka Kysuckej brány

Časová schránka Kysuckej brány

Časová schránka Kysuckej brány Už onedlho bude k dispozícií aj táto sekcia plná zaujímavých informácií!  V okolí sa nachádza Vstupná mapa Kysuce Stonehange Javorníky vstup..Read More

Košicko-Bohumínska železnica

Košicko-Bohumínska železnica

Košicko-Bohumínska železnica “Históriu Košicko – bohumínskej železnice spisovali už rakúsko – uhorskí či československí historici. V roku 1971 publikoval komplexnú štúdiu o jej vzniku a..Read More

Obecný úrad a materská škola v Rudinke

Obecný úrad a materská škola v Rudinke

Obecný úrad a materská škola v Rudinke Výstavba kultúrneho domu, kde sídli aj obecný úrad a materská škola, bola ukončená v roku 1967. Celková rekonštrukcia..Read More

Požiarna zbrojnica v Rudinke

Požiarna zbrojnica v Rudinke

Požiarna zbrojnica v Rudinke V rokoch 1939-1945 bol v okrese Kysucké Nové Mesto založený iba jediný hasičský zbor. Hasičský zbor sa nachádzal v Rudinke. Na začiatku svojej činnosti..Read More

Invázne druhy rastlín

Invázne druhy rastlín

Invázne druhy rastlín Bol’ševník obrovský (heracleum mantegazzianum)   Dvojročná až trváca, toxická rastlina dorastajúca do výšky 2-5m. Spôsobuje vážne poškodenia kože podobné popáleninám. Priemerný jedinec..Read More

Kaplnka sv. Jána Krstiteľa a osobnosti obce

Kaplnka sv. Jána Krstiteľa a osobnosti obce

Kaplnka sv. Jána Krstiteľa a osobnosti obce Kaplnka sv. Jána Krstiteľa Kaplnka sv. Jána Krstiteľa v Rudinke pochádza z roku 1939 a nachádza sa v..Read More

Rastliny v obci

Rastliny v obci

Rastliny v Rudinke Čakanka obyčajná (cichorium intybus)   Ľudovo tiež cigória, cigorka, čaganka, Hanička, korenie svätého Petra. Rastie ako burina na vápenatých pôdach, medziach, pasienkoch,..Read More

Zvieratá pohybujúce sa v okolí obce

Zvieratá pohybujúce sa v okolí obce

Zvieratá pohybujúce sa v okolí obce Veverica obyčajná (sciurus vulgaris)   U nás žije vo všetkých lesoch. Je sfarbená buď do hrdzavo červená, alebo do..Read More

Stromy v obci

Stromy v obci

Stromy v Rudinke Smrek obyčajný (picea abies)   Je to najrozšírenejší strom na Slovensku. Smrek obyčajný má hranaté a špicaté ihlice. Obrastajú celý konárik. Jeho..Read More

Hmyz

Hmyz

Hmyz v Rudinke Babôčka pávooká (inachis io)   Možno ju spoznať podľa nápadnej kresby ôk na vrchnej strane krídel, ktorá má odstrašiť nepriateľa. Vyskytuje sa..Read More

Lesné vtáctvo

Lesné vtáctvo

Lesné vtáctvo Ďateľ veľký (dendrocopos major)   Náš najhojnejší d’atľovitý vták, ako všetky d’atle, je aj on zákonom chránený. Nájdeme ho všade od nížin až..Read More

Jedlé huby

Jedlé huby

Jedlé huby Čírovnica májová (calocybe gambosa)   Rastie od konca apríla do konca mája na lúkach, na okraji listnatých lesov a v krovinách na trávnatých..Read More

Nejedlé a jedovaté huby

Nejedlé a jedovaté huby

Nejedlé a jedovaté huby Muchotrávka červená (amanita muscaria)   Vyskytuje sa v ihličnatých aj v listnatých lesoch, a to dosť hojne. Je rozšírená v celom..Read More

Čo ponúka náš chotár

Čo ponúka náš chotár

Čo ponúka náš chotár Náš chotár ponúka veľké množstvo možností, ktorými sa uberať po absolvovaní trasy naším chodníkom Panské Vŕšky. V tomto zaznačenom bode je možnosť..Read More

... použi #nozrudinka a zdieľaj s nami. ☺